VILKÅR

Følgende vilkår gjelder ved utleie av elbillader gjennom mobilapplikasjonen Laddel. Laddel drives av Laddel AS (org.nr. 926 935 356) med registrert adresse Andøyfaret 31 , 4623 Kristiansand. Begrepene «utleier» og «vert» brukes om hverandre. Begrepene «leietaker» og «gjest» brukes om hverandre.

Sist oppdatert: 20.04.2022

UTLEIER:

 1. Registrering av ladeboks:

  Når du registrerer din ladeboks for utleie i vår applikasjon er du nødt til å:

  • Være eier av ladeboksen eller ha fått samtykke i å fungere som utleier
  • Oppgi korrekt informasjon om laderen, som blant annet, men ikke begrenset til posisjon, plassering, merke og pris du ønsker å ta.
 2. Ladeboksens tilgjengelighet:

  Når ladeboksen er satt til tilgjengelig plikter utleier seg til å være sikker på at ladeboksen er ledig, fungerer og at det er god nok plass for at et kjøretøy skal kunne greit ha mulighet til å koble seg fysisk opp til laderen. Det skal være fullt mulig for gjesten å lade uten problem. Hvis det kreves nøkler, kode eller lignende for å få tilgang til ladeboksen, plikter utleier seg til å formidle dette i ladeboks profilen i applikasjonen.

 3. Avtale om utleie:

  Når gjest reserverer en ladeboks som er ledig, inngås det en juridisk bindende avtale mellom gjest og vert. Tidspunktet for å lade og når ladingen er ferdig blir oppgitt i applikasjonen.

 4. Utleiepris:

  Vert setter selv påslaget han ønsker å ta på ladingen. Ladeprisen er spotpris + nettleie (0,3kr pr kWh) + påslag. Ved utleie får utleier utbetalt 100% av spotpris og nettleien, samt 85% av påslaget. Beløpet blir overført direkte fra Laddel AS én gang per måned til utleieren sin bankkonto. Justering av utleiepris kan ikke endres etter det er inngått en bindende avtale med gjesten. Om spotprisen API skulle feile, settes beløpet til 2,5kr/kWh. Om konvertering EUR til NOK API skulle feile, settes 1 NOK = 10,8 EUR.

 5. Utbetaling av leie:

  Ved utleie mottar Laddel AS hele betalingen på vegne av verten. Utbetalingen til vert vil skje på slutten av måneden, mellom den 25. og 30/31. Utbetaling skjer ikke på helligdager eller i helgene. Dette er forutsatt at bruker har delt de nødvendige opplysningene som trengs til Laddel AS, disse er alle oppgitt i applikasjonen. Utleier er selv pliktig å innberette eventuelle skattepliktige leieinntekter.

 6. Ansvarsfraskrivelse:

  Laddel AS er en digital tosidige marketplass tjeneste som hjelper å koble folk som ønsker å lade, med folk som ønsker å leie ut sin ladeboks. Laddel AS skal aldri anses som en part i noen avtale. Laddel AS frasier seg ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, samt øvrige handlinger og passivitet. Vert og gjest godtar full risiko når det kommer til bruken av denne tjenesten. Laddel AS holdes ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tap.

 7. Brudd på reglementet:

  Ved brudd på reglementet kan Laddel AS utestenge brukere i applikasjonen.

 8. Endringer:

  Laddel AS forbeholder seg til å kunne til enhver tid erstatte eller endre disse vilkårene. Før dette skjer vil nettsiden vise at det skal skje, og de oppdaterte vilkårene vil iløpet av en uke bli gjort tilgjengelig.

LEIETAKER:

 1. Avtale om leie:

  Når gjest reserverer en ladeboks som er ledig, inngås det en juridisk bindende avtale mellom gjest og vert. Tidspunktet for å lade og når ladingen er ferdig blir oppgitt i applikasjonen. Du plikter til å betale prisen som opplyses i forbindelse med reservasjonen og ladingen.

 2. Ladeboksens tilgjengelighet:

  Når ladeboksen er satt til tilgjengelig plikter utleier seg til å være sikker på at ladeboksen er ledig, fungerer og at det er god nok plass for at et kjøretøy skal kunne greit ha mulighet til å koble seg fysisk opp til laderen. Det skal være fullt mulig for gjesten å lade uten problem. Hvis det kreves nøkler, kode eller lignende for å få tilgang til ladeboksen, plikter utleier seg til å formidle dette i ladeboks profilen i applikasjonen.

 3. Servicegebyr:

  Laddel AS tar et servicegebyr på 5kr per lading. I tillegg kan det betales et reservasjonsgebyr som er oppgitt før lading som går til Laddel AS.

 4. Betaling:

  Som gjest betaler du ved hjelp av applikasjonen vår inn til Laddel AS. Laddel AS er ansvarlig for oppgjøret til vert. Priser er oppgitt i applikasjonen. Om spotprisen API skulle feile, settes spotprisen til 2,5kr/kWh. Om konvertering EUR til NOK API skulle feile, settes 1 NOK = 10,8 EUR.

  Laddel AS har til enhver tid rett til å belaste ditt registrerte betalingskort for alle utestående beløp du er ansvarlig for. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, lading og reservasjon.

  Alle økonomiske krav mot deg som ikke trekkes fra ditt registrerte betalingskort vil resultere i tilsendt faktura som leietaker plikter seg til å betale. Det vil påløpe et fakturagebyr på fakturaen tilsendt fra Laddel AS.

 5. Skade på ladeboks:

  Som gjest er du fullt ansvarlig for eventuelle skader og erstatningskrav på ladeboks eller eiendom til vert i hele avtaletiden.

 6. Ansvarsfraskrivelse:

  Laddel AS er en digital tosidige markedsplass tjeneste som hjelper å koble folk som ønsker å lade, med folk som ønsker å leie ut sin ladeboks. Laddel AS skal aldri anses som en part i noen avtale.

  Laddel AS frasier seg ethvert ansvar for leieavtalens oppfyllelse, samt øvrige handlinger og passivitet. Vert og gjest godtar full risiko når det kommer til bruken av denne tjenesten. Laddel AS holdes ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tap.

 7. Brudd på reglementet:

  Ved brudd på reglementet kan Laddel AS utestenge brukere i applikasjonen.

 8. Endringer:

  Laddel AS forbeholder seg til å kunne til enhver tid erstatte eller endre disse vilkårene. Før dette skjer vil nettsiden vise at det skal skje, og de oppdaterte vilkårene vil i løpet av en uke bli gjort tilgjengelig.

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæringen her gjelder for Laddel sin nettside og app. Laddel AS (org. no. 926 935 356) er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn på nettsiden Laddel.no og i mobilappen Laddel.

Sist oppdatert: 11.04.2022

Personopplysninger som behandles

Laddel samler ikke inn personlig kortinformasjon. Denne informasjonen blir behandlet av Stripe, som behandler betaling for Laddel. Stripe betalingsløsning blir blant annet brukt av Amazon og Facebook.

Stripe behandler også informasjon om e-post, telefonnummer og beløp som blir ladet for.

Hvilke personopplysninger har vert om gjest?

Vert har tilgang på fornavn til gjest som har brukt laderen. Fornavnet kan verten se i historikken på laderen sin.

Hvordan informasjon innhentes?

Laddel samler inn alle opplysninger gjennom registrering i appen.

Laddel henter ikke informasjon om dette formålet via tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjonen blir lagret i vårt datasystem og i MailChimp sitt system. Vi bruker MailChimp som vår databehandler for nyhetsbrevet.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjonen slettes ved å kontakte oss på e-post eller ved å slette din registrerte Laddel bruker.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Informasjonen deles ikke med andre parter.

Rettigheter

Du har enhver tid rett til å kreve innsyn i opplysningene vi behandler om deg, og hvordan disse blir behandlet. Du kan også kreve endring og sletting av disse.

Kontaktinformasjon

kontakt@laddel.no

Laddel AS, Andøyfaret 31, 4623 Kristiansand