Vilkår

Følgende vilkår gjelder forholdet mellom Laddel og bilisten
(“Kunden”) som er koblet til Laddel sin tjeneste (“Tjenesten”).

Vilkårene er gjeldende fra tidspunktet kunden aksepterer disse vilkårene. Vilkårene godkjennes ved å opprette en brukerkonto.

Laddel drives av Laddel AS (org.nr. 926 935 356) med registrert adresse Andøyfaret 31, 4623 Kristiansand.

Sist oppdatert: 20.04.2022


Betaling for tjenesten


Kundens forpliktelser


Kansellering av tjenesten


Oppdateringer


Ansvarsfraskrivelse

Laddel er ikke ansvarlig dersom:


Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst i minnelighet dersom det oppstår konflikt mellom Laddel og Kunden. Dersom enighet ikke oppnås skal saken bli tatt til Agder Tingrett.Personvernerklæring

1 Personopplysninger som samles inn og behandles

Personopplysningene som blir samlet inn blir brukt til formålet som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Laddel behandler blant annet følgende personopplysninger:

Laddel samler ikke inn annen kortinformasjon. Kortdataen er kryptert og blir behandlet av betalingstjenesten Stripe. Verken eier av laderen, Laddel eller Stripe kan se kortinformasjonen. Stripe betalingsløsning blir blant annet brukt av Amazon og Facebook. Fullstendig innhold i Stripe Service Agreement kan du finne her: https://stripe.com/en-no/legal


1.1 Supporthendvendelser

Når du tar kontakt med vår support kan vi lagre opplysninger som:


1.2 Kundehenvendelser

Når du kontakter Laddel på e-post eller gjennom våre nettsider kan vi samle inn blant annet:


2 Hvorfor Laddel innhenter personopplysninger

Laddel innhenter personopplysninger for å kunne drifte sine tjenester samt yte og tilby det beste tilbudet til våre kunder, leverandører og partnere. Informasjonen blir anvendt blant annet for:


3 Hvordan informasjon innhentes

Laddel samler inn personopplysninger gjennom forskjellige kilder.

Ved bruk av app benytter vi Google Maps API, les mer: https://policies.google.com/privacy.

Informasjonen innhentes blant annet gjennom:


4 Hvordan lagres og slettes informasjon

Informasjonen lagres så lenge det er behov ut fra formålet med oppbevaringen. Denne oppbevaringen Informasjonen blir lagret, behandlet og slettet i henhold til gjeldende lover. Informasjonen slettes ved å kontakte oss på e-post eller ved å slette din registrerte Laddel bruker.

Vi bruker MailChimp som vår databehandler for nyhetsbrevet og de lagrer informasjonen som du oppgir når du registrer deg for å motta nyhetsbrev.


5 Utlevering av informasjon til tredjepart

Vi deler nødvendig informasjon med partnere til den grad det er nødvendig for å gjennomføre/utøve vårt tjenestetilbud og medhørende tjenester som blir tilbudt.

Utover dette, selger eller deler ikke Laddel personopplysninger til utenforstående tredjeparter, med mindre det følger norsk lovgivning.


6 Rettigheter

Du har enhver tid rett til å kreve innsyn i opplysningene vi behandler om deg, og hvordan disse blir behandlet. Du kan også kreve endring og sletting av disse opplysningene.


Kontaktinformasjon

kontakt@laddel.no

Laddel AS, Andøyfaret 31, 4623 Kristiansand