Ofte silte spørsmål

Sjekk driftsstatus

Trykk for å se om alt fungerer som det skal med Laddel- systemet i dag.

Til deg som lader bilen

1. fjern ladekabelen fra bilen om den ikke allerede er ute

2. dytt kabelen forsiktig helt inn i ladeboksen

3. hold fingeren din på «touch» knappen rett over lysstripa i 2 sekunder. Du vil høre en lyd

4. dra så kabelen rolig ut av ladeboksen

Gjenta eventuelt punkt 2 og 3 om kabelen ikke løsner på første forsøk.

Hvis du kabelen fortsatt sitter fast kan du ringe vår kundeservice på +47 38 00 40 90 så fikser vi det umiddelbart.

Det gjør du enkelt i Laddel appen. 

1. Velg laderen du ønsker å lade på

2. Trykk «Lad her»

3. Koble til bilen og trykk på «Start»

4. Voilà, nå lader du!

For å stoppe din lading trykker du inn på din lading i appen, og deretter «Stopp». 
Nå kan du dra ut kabelen fra bilen. 

Ja, det er helt gratis, og det vil det alltid være!

Ladeprisen er oppgitt på hver lader i appen.
Ladeprisen er enten fastpris eller spotpris. Spotpris er Nordpool spotpris + et påslag verten setter.  

Ja på de laderne som ikke har fastpris.
For å forsikre oss om at verten alltid får dekket strømkostnadene sine tar Laddel i bruk spotprising. Det vil si at prisen for ladingen følger dagens strømpris. Slik får gjesten også den mest rettferdige prisen på sin lading. 

Det er gjesten som må ha med seg ladekabel. 
Men vert kan også om ønskelig la sin ladekabel stå i ladeboksen til enhver tid. 

Det er mange ulike faktorer som spiller inn på prisen en vert setter. For eksempel så må de sette prisen litt høyere enn spotprisen fordi de må dekke administrasjonsgebyret fra Laddel.

I tillegg er det mange verter som ønsker å tjene inn investeringskostnaden pga. økonomiske årsaker. 

På toppen av spotprisen er det også moms og en nettleie som verten må betale for strømmen han kjøper. 

Spotpris betyr at du betaler den faktiske prisen på strømmen time for time. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i landet, men varierer ut ifra region. 
I Norge er det 5 ulike strømsoner. 

Hvis deres borettslag får strømstøtte så vil Laddel avregne denne én gang i måneden etter månedskift og kreditere deg som beboer.

Hvis det har skjedd, og du ønsker å bruke laderen så må du vente et par minutter til laderen vises som ledig igjen. Dette tar normalt 3-5 minutter. 

Det er viktig å ikke ha kabel koblet i da systemet må detektere at det ikke er noen bil tilkoblet for at den skal resette seg. 

Til eier av ladeanlegget

Laddel tar kun et administrasjonsgebyr på 12,5% av omsetningen på laderne. Dette trekkes fra på utbetalingen som dere får hver måned.  

På toppen av spot- eller fastprisen så legger vi på deres nettleie, avgifter og moms (hvis ønskelig). 

F.eks: 

Fast eller spotpris – Spot inkl. mva 
Nettleie – 40 øre pr kWh inkl. mva 
Avgifter – 30 øre pr kWh inkl. mva

Total ladepris for gjesten blir da summen av alt dette. Dette sørger for at du alltid får dekket inn alle dine strømkostnader. 

Jepp! 

Systemet kan kobles opp mot nye og eksisterende ladeanlegg. 

De vil dere automatisk få rett inn på din bankkonto mellom 1. og 10.  hver måned.

Det er også mulig å ta fastpris som ladepris. 
Sammen ser vi på hva dere ønsker, og hva som passer hos dere. 

Du kan kontakte oss enten på kontakt@laddel.no, ringe 38 00 40 90 eller gå inn på www.laddel.no/faa-tilbud

Det vil variere ut ifra blant annet geografi og tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget. Vi sender gjerne ut elektropersonell på en uforpliktende og gratis befaring. 

Etter du har kontaktet oss kobles laderne opp til systemet innen 2-3 dager. 
Klistermerkene sendes straks og vil ankomme innen ca. 5 dager. Etter dette er alt klart. 

Du kan velge mellom å eie eller leie ladeanlegget. Om du velger å leie betaler du kun for fremlegging av strøm, mens Laddel tar kostnaden for laderne og monteringen. 

Med å leie anlegget får drastisk redusert kostnaden med å tilby lading hos deg. 

Vi har hatt flere kunder som ønsker å bytte ut sin nåværende løsning med vår, og det har vi erfart at har vært et godt valg. 

Grunnene har blant annet vært: 

1. Med Laddel kan man følge spotprisen 
2. Laddel har et ladekart i appen som synliggjør vår destinasjon 
3. Laddel er billigere enn vår nåværende løsning
4. Vår nåværende operatør har ikke kundesupport 
5. Vi ønsker å eie strømmåleren selv

Husk å sjekk avtalen deres om det er binding eller oppsigelses tid. Dere kan også kontakte oss så finner vi ut av dette for dere. 

Det er opp til dere. Men, det er ikke nødvendig at Laddel overtar eierskap til strømmåleren og abonnementet for å tilby tjenesten. Men om det er ønskelig fra din side så kan vi gjøre det.

Vi bruker NordPool spotpris og belaster brukeren direkte etter ladeøkten basert på hva spotprisen var i timene det ladet, og hvor mye energi som ble levert fra laderen. Dette gjør at Laddel er den eneste ladeoperatøren i markedet som tilbyr en eksakt spotpris. 

Fru Hansen starter sin lading 12.00 og avslutter ladingen sin 16.00. 
De første 2 timene får hun 11 kWh mens de 2 siste får hun 7 kWh fordi flere har koblet seg på ladeanlegget og strømmmen da balanseres ut gjennom lastbalansering. 

Spotprisen time for time: 
12.00 – 13.00 = 2,00 kr
13.00 – 14.00 = 1,7 kr
14.00 – 15.00 = 1,5 kr
15.00 – 16.00 = 1,6 kr

Beløpet fru Hansen automatisk blir belastet for etter ladeøkten blir da: 

2 kr * 11 kWh
1,7 kr * 11 kWh
1,5 kr * 7 kWh
1,6 kr * 7 kWh

Totalt = 62,4 kr


*Dette eksempelet er uten nettleie, avgifter, påslag og moms.

Dere bestemmer ladeprisen som består av av spot-/fastpris + nettleie + ønskelig påslag.

Energileddet dere må betale til nettselskapet blir dekket i nettleie komponenten i prisen. 

Kapasitetsleddet, altså det faste beløpet dere må betale etter hvor mye strøm man bruker samtidig kan også dekkes inn ved å sette enten nettleien eller påslaget høyere. 

Det utsendes månedlig kreditnota sammen med utbetalingen. 

Vi har sertifiserte samarbeidspartnere rundt om i hele Norge. Dette sikrer alltid god og lokal kompetanse nær deg. 

Om du ønsker en anbefaling på hvem som kan sette opp et ladeanlegg så kommer vi gjerne med det! 

Per i dag kan man koble Laddel-systemet opp til både Zaptec og Easee. 

Det jobbes kontinuerlig med å rulle ut løsningen på flere lademerker, og Laddel har mål om å kunne koble seg opp til enhver lader.

Det er opp til dere om ladeanlegget skal vises i kartet eller ikke. 

Lurer du fortsatt på noe?

Vårt Laddel support team vil gjerne hjelpe deg!