Underdatabehandlere / subprocessors

Denne siden er en henvisning fra Vilkår og Personvernerklæring for bruk av Laddel-applikasjonen iht. https://www.laddel.no/vilkaar/.

Laddel bruker underdatabehandlere i Laddel-appen for å levere vår tjeneste. En oppdatert liste over gjeldende underdatabehandlere kan finnes her.

This page is a referral from the Terms and Privacy Policy for the use of the Laddel application, according to https://www.laddel.no/vilkaar/.

Laddel uses subprocessors in the Laddel-app to deliver our solution. An updated list of current subprocessors can be found here.

Last updated: 20.02.2024

Stripe: 

Laddel samler ikke inn annen kortinformasjon. Kortdataen er kryptert og blir behandlet av betalingstjenesten Stripe. Verken eier av laderen, Laddel eller Stripe kan se kortinformasjonen. Stripe betalingsløsning blir blant annet brukt av Amazon og Facebook. Fullstendig innhold i Stripe Service Agreement kan du finne her: https://stripe.com/en-no/legal

Laddel does not collect any other card information. The card data is encrypted and processed by the payment service provider Stripe. Neither the owner of the charger, Laddel, nor Stripe can see the card information. Stripe payment solution is used, among others, by Amazon and Facebook. You can find the complete content of the Stripe Service Agreement here: https://stripe.com/en-no/legal

Auth0:

Laddel bruker Auth0 for brukerhåndtering. Auth0 behandler følgende personopplysninger: 

  • Fornavn på kontoeier
  • Etternavn på kontoeier
  • E-postadresse
  • IP-adresse
  • Språk mobilen er satt på (for å kommunisere bedre)

Fullstendig innhold i Auth0 Terms of Service kan du finne her på følgende sider: https://auth0.com/web-terms og https://auth0.com/docs/secure/data-privacy-and-compliance

Laddel uses Auth0 as a subprocessor for user management. Auth0 processes the following personal data:

  • First name of account owner
  • Last name of account owner
  • Email address
  • IP address
  • The language the phone is set to

You can find the complete content of Auth0 Terms of Service on the following pages: https://auth0.com/web-terms and https://auth0.com/docs/secure/data-privacy-and-compliance»