La ditt ladeanlegg følge spotprisen

Du som anleggseier slipper alt styret med å endre ladeprisen og du garanterer at strømkostnadene blir dekket inn. 

I appen kan gjesten se ladeprisenHvordan skal man i disse turbulente tider sette ladeprisen slik at man alltid får dekket inn strømkostnadene? Det er jo absolutt ikke lett når en dag er er strømprisen 90 øre, neste dag er den 2 kr og dagen etter er 2,5 kr, og så er den tilbake på 90 øre igjen!  Heldigvis kan du med Laddel velge å la dine ladere følge spotprisen. Da justeres ladeprisen helt automagisk hver eneste time. Dette gir også en mer rettferdig pris ovenfor dine gjester, noe de vil sette stor pris på.

At laderne følger spotprisen vil si at de følger strømprisen på NordPool, laderne har altså dynamisk prising. Dette konseptet gjør Laddel som ladeopperatør unik i markedet. Det betyr at gjestene betaler den faktiske prisen på strømmen time for time. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i landet, men varierer ut ifra region. I Norge er det 5 ulike strømsoner.

Dine kostnader for strøm er ikke kun de direkte strømkostnadene, det kommer også en nettleie, moms og avgifter på toppen som nettselskaper og staten krever inn. Disse kostnaden legger vi alltid inn for deg i din ladepris. Slik sørger vi for at du får dekket inn alle kostnader som kommer med elbilladingen hos deg. 

Trykk her får å få et gratis og uforpliktende tilbud i dag!