En bærekraftig framtid

Aldri før har det vært så stort fokus på bærekraft, og det er med god grunn. På grunn av uansvarlig forbruk av ressurser over lang tid, er vi i en posisjon hvor vi er nødt til å forandre oss.

“Det kommende tiår vil bli handlingens tiår” sa adm. direktør Bjørn Haugland i klimanettverket Skift under et foredrag på NTNU i 2020, og han har helt rett. Ordet bærekraft kan kanskje oppfattes som overbrukt, slitt eller til og med misbrukt. Og siden vi har vært overeksponert for dette begrepet de siste årene, har det skapt en falsk trygghetsfølelse om at vi har det under kontroll. Men det har vi ikke.

Vi må tenke større, og ta valg som krever mer av oss. LADDEL vil være med på å bidra til et slikt valg. En av de enkleste måtene for en privatperson å gjøre en forskjell, er å bytte ut måten vi transporterer oss på. Av de nesten 3 millionene bilene som er i Norge i dag, er bare rundt 350 000 av disse elektriske. Ikke misforstå oss helt, fordi vi har adoptert elbiler i en helt enorm fart, noe vi må være fornøyd med. Men vi vil at alle skal bytte til elektrisk, og vil derfor sørge for at det er en god nok infrastruktur i stand til dette skiftet.

Vi ønsker ikke å bruke begrepet bærekraftig for å grønnvaske vår egen bedrift, eller for å sørge for god PR. Vi er genuint opptatt av at vi må ta vare på den kloden og ressursene vi har. For å vise at vi bryr oss skal LADDEL donere 10% av vår årlige profitt til Regnskogfondet. Vi er åpen for innspill fra dere, om det finnes organisasjoner som er egnet og fortjener et ekstra tilskudd. Kontaktskjema finner dere øverst i menyen.