Hvorfor bør du tilby lading på din destinasjon?

Fremtiden er elektrisk, det er det ingen tvil om. Hver dag kommer det over 200 nye elbiler på veien, og innen 2025 er det estimert av vi vil nå 1 milliard elbiler. Med en allerede så stor elbilflåte, og en slik vekst er vi nødt til å sørge for gode lademuligheter for tiden som kommer.

De aller fleste ønsker å lade der de kommer, og her er ikke alltid den beste løsningen hurtigladere, men såkalte destinasjonsladere/normalladere. Disse passer perfekt på steder hvor man har tenkt å tilbringe litt lengre tid, enten om det er på jobben, en restaurant, campingplassen eller kanskje en natt på hotell.

Drift og administrering av ladeanlegg er nok ikke på topplisten over hva dere ønsker å holde på med. Hvordan skal dere sørge for at dere får minst mulig ekstra jobb, men samtidig også sørge for at besøkende, kunder og ansatte får den enkleste og beste opplevelsen hos dere? Hva om det lades på stikkontakt, hvem betaler da for dette? Eller kanskje dere har en lader allerede installert, men ingen mulighet til å måle forbruket til gjesten og ta betalt?
Det har lenge vært et problem å drive med såkalt bruker-gjenkjenning for å ta betalt for strømmen som blir ladet for, men med Laddel er ikke dette lenger et problem, vi har automatisert hele denne prosessen.

Ved å tilby lademuligheter for ansatte, kunder og besøkende stiller dere sterkt som en attraktiv destinasjon. Å tilby lading kan ses på som et konkurransefortrinn som sørger for at nettopp dere blir valgt, fremfor konkurrenten. I tillegg opptrer dere som en fremtidsrettet og bærekraftig aktør, en som ønsker å være med på å omstille samfunnet når det er nødvendig.
På toppen av dette kommer muligheten for en ekstra inntjenings kilde ved å sette et lite påslag på toppen av ladeprisen.

Trykk her får å få et gratis og uforpliktende tilbud i dag!