Laddel får tilskudd fra Acron Group AS sitt startup fond

Som et fortsatt ungt selskap, er vi i Laddel kapital sultne og på jakt etter kompetanse. Vi oppdaget Acron Group AS og at de hadde startet et startup fond med fokus på grønne og fremtids rettede løsninger. Vi mente at vi passet godt innen disse rammene. 

Dermed sendte vi inn en søknad til dem og pitchet våre ideer og planer for fremtiden. De stilte seg meget positive til Laddel og hadde dette å si etter de godkjente vår søknad om tilskudd:

Dette har fondet identifisert som et meget spennende og innovativt «grønt teknologiselskap». Acron Group sitt start up fond er imponert over kompetanse og innovasjon som teamet i Laddel besitter, samt måten dere har tatt dette videre som et forretningskonsept.

-Acron Group

For Laddel har dette båret mer frukter enn bare et tilskudd. Ettersom Acron Group støtter vår tankegang rundt bærekraft og det grønne skiftet har vi nå fortsatt våre samtaler sammen.

Vi vil avslutte med å gi en stor takk til Acron Group som har gitt oss denne muligheten – Vi ser frem til spennende industrielle tider sammen.